„Kuidas hoida töötajaid!“

Kestvus: 5 kuud
Kohtumisi: 6 päeva
Kellele: keskastme- ja tiimijuhid
Eesmärk: Tööandjale positiivse kuvandi loomine , et olla atraktiivne uutele töötajatele ning toetav ja hooliv tööandja olemasolevatele töötajale.

Probleem: Töötajate suur voolavus, eriti tootmis- ja teenindusettevõtetes sõltub tihti tööandja mainest, palgapoliitikast või otsestest juhtidest. Töötajate pidev vahetumine ei lase ettevõttel tegeleda põhitegevusega ehk tõhusa ja kvaliteetse tootmise ja/või teenindusega.

Eesmärk on välja õpetada keskastme- ja tiimijuhte eos tuvastama töötajate isiksusi ja nende rahulolematust oma töö või töökorraldusega (k.a. töökeskkond).

Programm: Igale ettevõttele luuakse tema eripära arvestav 5-kuuline arenguprogramm, mille käigus kohtutakse 6-l päeval. Programm sisaldab kahte lühikest töötajate töörahulolu uuringut, millest üks tehakse enne programmi algust ja teine peale programmi lõppu. Iga kohtumise järel tuleb osalejatel omandatut praktiseerida ja järgmisel kohtumisel tagasisidet anda. Osalejad saavad soovi korral igal ajal koolitajaga kontaktis olla nii telefoni kui meili teel. Juhte õpetatakse ära tundma isiksuse tüüpe, meeskonna moodustamist, meeskonnasisest kahesuunalist kommunikatsiooni ning pehmete väärtuste kasutamist meeskonnas.Programmi on kaasatud ka juhtkond.