Personalijuhtimise täisteenus

* personalidokumentatsiooni haldus (k.a. personalitarkvara Persona V3 või Cake HR haldus)

* koolituskorraldus sh. koolitusvajaduse hindamine, sisekoolitused

* värbamisnõustamine sh. andmebaasiotsing või täisotsingul koostööpartnerite kaasamine

* arenguvestluste ettevalmistamine/korraldamine

* palgaarvestus


Auditid

* Personalidokumentatsiooni eelaudit.

* Personalidokumentatsiooni süvaaudit ehk dokumentatsiooni kaasajastamine

* Tööohutuse korralduse ja dokumentatsiooni audit k.a. töökeskkonna dokumentatsiooni loomine või kaasajastamineEttevõtte koolitusjuhi teenus

Hinnatakse koolitusvajadus, tehakse ettepanekud koolitusplaaniks, koostatakse koolitusmaatriks, leitakse sobilikud koolitusvormid, koolituskalender ja koolituseelarve koostamine.


Tööotsijale- kes ja kus ma olen isiksusena

Ühetunnise kohtumise jooksul tuvastame töö-otsija isiksuse tüübi koos tema positiivsete ja negatiivsete isikuomadustega ning tema tugevad ja nõrgad küljed. Kaardistame temale sobilikud ametikohad ja tema ootused tulevasele tööandjale.

Kliendi tagasiside: " Ei osanud midagi oodata sellelt kohtumiselt, kuid kohtumise lõpuks olin saanud parema pildi endast ja mulle sobivatest töökohtadest. Aitähh võimaluse eest!" E.U.

Broneeri aeg alloleval vormil -contact/subscription

Kohtumise hind on 30€.Näidisdokumendid

Meie käest võite tellida oma ettevõtte jaoks näidisdokumentide põhjad, mis on kaasajastatud vastavalt seadusandlusele ja personalitöö tavale.


Palgaarvestus

Meie käest saate tellida oma ettevõtte töötajate igakuise palgaarvestuse.